Kiedy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Kiedy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Niestety nie do końca. Są oczywiście takie przypadki, my jednak skupimy się na nich w dalszej części artykułu.

Wiemy, że normalnie nowa umowa ubezpieczenia OC jest zawierana na okres 12 miesięcy. Podczas tego czasu nie możemy z niej zrezygnować, nawet gdy płatność za tą polisę jest podzielona na raty. Jednak jest kilka wyjątków od tej reguły.

Kiedy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie oc?

-na koniec okresu na jaki umowa została zawarta

Stempel pocztowy, data nadania wiadomości e-mail lub odbioru wypowiedzenia u uprawnionego przedstawiciela Towarzystwa – np. agenta decyduję o złożeniu wypowiedzenia i powinna odbyć się dzień przed zakończeniem polisy OC

-w przypadku zakupu nowego pojazdu

Taka polisa “przechodzi” na nas lecz należy pamiętać, że możemy ją w dowolnym momencie wypowiedzieć
polisa po zbywcy wygasa i nie przedłuża się na kolejny okres
w oby dwóch przypadkach powinniśmy sami zadbać o zawarcie nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

-w przypadku zbyciu auta w skutek złomowania, szkody całkowitej itd.

Jeżeli pojazd nie jest zdatny do ruchu to albo nie jest zarejestrowany albo będzie wyrejestrowany, nie musimy wtedy posiadać na niego ubezpieczenia oc

-gdy umowa przedłuży się po 1 roku

Jest to przedłużenie automatyczne, zatem mamy prawo z niego skorzystać. Wynika to z nowych przepisów z dnia 11 lutego 2012 r. Możemy wypowiedzieć umowę, która przedłużyła się automatycznie. Odzyskamy zwrot pieniędzy za składkę. Jednak Towarzystwo potrąci jej część na poczet okresu w którym świadczyła ochronę.

Kiedy możemy otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia?

Otrzymamy zwrot składki za ubezpieczenie swojego pojazdu w przypadku jego sprzedaży pod warunkiem, że nowy nabywca wypowie przejęte po nas ubezpieczenie. Wtedy dla przyspieszenia procedury należy wysłać pismo z prośbą o zwrot niewykorzystanej składki. Oczywiście zwrot jest naliczany proporcjonalnie i za okres odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie zwróci nam pieniędzy.

Kiedy możemy ubiegać się o zwrot składki?

  1. Wyrejestrowanie pojazdu, jego kradzież lub utrata wskutek innych okoliczności
  2. Odstąpienie od umowy lecz okres ubezpieczenia pojazdu nie rozpoczął się
  3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia jako nabywca pojazdu. Nie możemy ubiegać się o zwrot, może to zrobić zbywca
  4. Odstąpienie ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość
  5. Rozwiązania umowy – podwójne OC – gdy ubezpieczysz auto w innej ubezpieczalni, a poprzednia polisa przedłuży się automatycznie. Zapłacisz jednak za okres ochrony ubezpieczenia, które chcesz wypowiedzieć, a Ubezpieczyciel Cię nią obejmował

To wszystkie niezbędne informacje.