Komu przysługuje ubezpieczenie społeczne?

Komu przysługuje ubezpieczenie społeczne?

Wielu polskich obywateli nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważne jest ubezpieczenie. To dzięki niemu mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w publicznej przychodni albo leczyć się w szpitalu. W Polsce istnieje instytucja ubezpieczeń społecznych, która gwarantuje osobom potrzebującym możliwość otrzymania finansowej pomocy w trudnej sytuacji – podczas choroby, konieczności przejścia na rentę lub emeryturę, a nawet śmierci.

Ubezpieczenie społeczne służy do tego, aby jednocześnie było naszym zabezpieczeniem na czas chwilowej lub stałej niezdolności do podjęcia pracy, a także dla rodziny w przypadku nagłej śmierci. Stąd też z comiesięcznej wypłaty odciągana jest ustawowa kwota składki. Co obejmuje ubezpieczenie społeczne i kto może się o nie starać? 

Ubezpieczenie społeczne – co to jest? 

Ubezpieczenie społeczne to świadczenie pieniężne, które przysługuje każdemu polskiemu obywatelowi oraz jego rodzinie. Jest ono wypłacane najczęściej z powodu długotrwałej choroby, która uniemożliwia podjęcie pracy, wieku jako świadczenie emerytalne oraz śmierci. Ubezpieczenie społeczne zapewnia także stały przychód kobietom, które przebywają na urlopie macierzyńskim. Inaczej – ubezpieczenie społeczne to cały system, dający możliwość otrzymania pieniędzy w przypadku nieprzewidzianych okoliczności niepozwalających na inny sposób utrzymania siebie oraz rodziny. 

Ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowe w niemal każdym państwie na całym świecie – w tym również w Polsce od 1998 roku. Składki na ubezpieczenie są odprowadzane od każdej wypłaty z tytułu umowy o pracę, a w przypadku osób nadal uczących się – opłacają je rodzice lub instytucja edukacyjna. Osoby bez ubezpieczenia nie mogą być bezpłatne leczone, a także nie otrzymają od państwa żadnego świadczenia. 

prawnicy

Co obejmuje ubezpieczenie społeczne? 

Ubezpieczenie społeczne obejmuje przede wszystkim ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także chorobowe. Do tego zalicza się także urlop macierzyński. W ustawie zapisane jest także ubezpieczenie z tytułów wypadków przy pracy, a także wszystkich chorób nabytych podczas wykonywania obowiązków, związanych z ryzykiem zdrowia – tzw. choroby zawodowe. 

Warto przy tym pamiętać, że wysokość ubezpieczenia społecznego jest uzależniona od ilości i wysokości odprowadzonych składek. W niektórych przypadkach jest to regulowane ustawowo. Nie można również zapomnieć, że ubezpieczenie społeczne nie jest tym samym co pomoc społeczna. 

Kto może korzystać z ubezpieczenia społecznego?

Ubezpieczenie społeczne przysługuje każdemu, kto odprowadzał składki na jego poczet – niezależnie od tego czy był zatrudnionym pracownikiem, posiadał własną działalność gospodarczą i ubezpieczał się dobrowolnie. Dotyczy to także osób, które wykonywały pracę nakładczą albo prowadzili inną działalność pozarolniczą. Ubezpieczenie społeczne przysługuje również rodzinie poszkodowanego w przypadku jego śmierci – na przykład renta po ojcu albo mężu weteranie. Z ubezpieczenia może również skorzystać osoba przebywająca na zasiłku bezrobotnym, jednak tylko w zakresie ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego. 

System ubezpieczeń społecznych ma za zadanie służyć obywatelom, zatem bez problemu każdy kto spełnia określone warunki może się o nie ubiegać – zwłaszcza osoby, które chcą ubezpieczyć się dobrowolnie. Inną kwestią jest sposób wypłacenia ubezpieczenia społecznego, o które nie zawsze jest łatwo. 

prawniczka

W jaki sposób ubiegać się o ubezpieczenie społeczne?

O ubezpieczenie społeczne można ubiegać się na dwa sposoby – samodzielnie albo z pomocą kancelarii prawnej, specjalizującej się w tym temacie. Samo zarejestrowanie dobrowolnego ubezpieczenia jest proste – wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiednim urzędzie. Sporną kwestią jest niekiedy wypłacenie ubezpieczenia społecznego w momencie, kiedy jest ono potrzebne. Dlatego w przypadku trudności warto sięgnąć po pomoc prawną doświadczonego prawnika, który podpowie jakie kroki można przedsięwziąć. 

Pomoc kancelarii prawnej zajmującej się ubezpieczeniami społecznymi będzie potrzebna w momencie konfliktu z ZUS – dotyczącymi kwot wypłacanych przy rentach. Profesjonalna kancelaria prawna nie tylko przedstawi wszystkie możliwości, ale również zajmuje się reprezentacją jeśli sprawa wejdzie na drogę sądową. Podobną rolę będą pełnić podczas wyjaśnienia konfliktu dotyczącego wysokości składek odprowadzanych przez pracodawcę. 

Znajomość przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych daje możliwość szybkiego i skutecznego rozwiązania konfliktu, a także otrzymania satysfakcjonującej pomocy. Warto zatem powierzyć swoją sprawę osobom, które wiedza jakie kroki podjąć, aby doprowadzić ją do końca.