Rzeczoznawca do szacowania wartości odtworzeniowej

Rzeczoznawca do szacowania wartości odtworzeniowej

Niektórzy oceniają ludzi po wyglądzie. W tym przypadku nie możemy tego robić. Nie istnieją żadne cechy zewnętrzne, które mówiły by nam, że dany rzeczoznawca jest dobry czy zły. Nie wpadniemy na to ani na podstawie płci, ani na podstawie stroju czy też biorąc pod uwagę powierzchnię biura rzeczoznawcy majątkowego wyceniającego nam nieruchomość. Najrozsądniej gdy nasza wiedza na temat rzeczoznawców majątkowych oraz samej wyceny nieruchomości nie jest na zbyt wysokim poziomie jest wysłuchanie rad ekspertów. Po wysłuchaniu i przeanalizowaniu dokładnie tychże rad będziemy w stanie rozpoznać dobrego rzeczoznawcę majątkowego.

Wybierz dobrego rzeczoznawcę

Pierwsza rada mówi nam o tym, że rzeczoznawca, z którym będzie współpracowali powinien wykazać się przez nami swoimi uprawnieniami zawodowymi. Chodzi mi dokładnie o przedstawienie legitymację podpisaną przez Ministra Budownictwa oraz/lub Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Co jest niezwykłym ułatwieniem wiarygodność przedstawionych danych możemy samodzielnie sprawdzić w specjalnym rejestrze, który jest prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury. Każda osoba powinna także wiedzieć, że prowadzenie działalności zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości bez odpowiednich zawodowych uprawnień jest zagrożona karą grzywny. Druga rada mówi nam o tym, że efektem pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego jest wycena nieruchomości wyrażona tylko i wyłącznie na piśmie. Dokument ten nazywa się fachowo operatem szacunkowym. By nie było żadnych niemiłych niespodzianek podczas współpracy powinniśmy przed podjęciem współpracy spisać odpowiednią umowę z rzeczoznawcą.

wycenanieruchomosciW umowie powinny być wyszczególnione wszelkie warunki oraz rady praktyczne. Dla zabezpieczenia naszych interesów rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do ubezpieczenie się od cywilnej odpowiedzialności. Nie taktem zupełnie nie jest poproszenie rzeczoznawcy o takowy dokument. Wgląd w taki dokument powinien nam zapewnić. W tym dokumencie powinna znajdować się kwota na którą rzeczoznawca jest ubezpieczony oraz także bardzo ważna kwestia terminu ważności polisy. Po dogłębnej analizie wszelkich rzeczoznawców powinniśmy raz jeszcze pochylić się nad nazwiskami i zaczerpnąć tak zwanego wywiadu środowiskowego. Główne pytania jakie należy zadać zleceniodawcą rzeczoznawcy to pytania dotyczące terminowości oraz rzetelności. Powinniśmy także zapytać czy dana osoba była zadowolona z usług danego rzeczoznawcy. Ważne by wybrany w końcu rzeczoznawca zajmował się wyceną nieruchomości zawodowo. W naszym kraju możliwa jest sytuacja, w której na przykład właściciel zakładu pogrzebowego zajmuje się rzeczoznawstwem majątkowym. Osoba taka może budzić w nas pewne obawy i wątpliwości. Czy to znaczy, że skoro rzeczoznawca majątkowy zajmuje się także prowadzeniem zakładu pogrzebowego znaczy, że z samej wyceny nieruchomości nie zdołał się utrzymać? Skoro nie zdołał się utrzymać nie mógł być dobrym rzeczoznawcą. Jest to chyba jeden z głównych nasuwających się nam wniosków. Każdy kto potrzebuje rzeczoznawcy majątkowego powinien zapoznać się z wyżej wymienionymi radami oraz przede wszystkich zastosować się do nich. Po tych czynnościach możemy mieć prawie stuprocentową pewność, że wybierzemy dobrego rzeczoznawcę majątkowego.