Benefia

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Burzliwa historia tego towarzystwa na polskim rynku nie sprawiła, że jak wiele wchodzących na rodzimy rynek towarzystw musiało ogłosić upadłość. Wręcz przeciwnie. Korzystając z zaplecza i struktury Vienna Insurance Group czyli jednego z największych koncernów ubezpieczeniowych w Europie daje się poznać jako silny gracz na rynku ubezpieczeń. Bardzo dobre wyniki finansowe notowanie rokrocznie są wynikiem mądrego zarządzania i bycia częścią jednej z największych spółek ubezpieczeniowych w Europie. Obecnie na rynku Polskim Benefia oferuje przede wszystkim ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia na życie zapewniające stabilność finansową i zabezpieczenie na przyszłość.

benefia

Dane teleadresowe:

al. Jerozolimskie 162a, 

02-342 Warszawa

szkody@benefia.pl 

tel: (+48 22) 544 14 22