Ubezpieczenia OC

Samochody zarejestrowane na terenie Polski MUSZĄ obowiązkowo posiadać ubezpieczenie OC. Umowę ubezpieczeniową zawiera się na pojazd (nie na osobę!) na okres 12 miesięcy lub opcjonalnie krótszą. Konieczność posiadania OC w naszym kraju regulują restrykcyjne przepisy prawa.

Dlaczego ubezpieczenie OC jest tak ważne?

Ubezpieczenie OC oznacza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy kierujący ubezpieczonym pojazdem ze swojej winy spowoduje zderzenie z innym pojazdem, stłuczkę, kolizję lub wypadek. W takich wypadkach poszkodowany domaga się odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawy, nie zaś personalnie od niego.

Ubezpieczenie OC zawiera też szereg sytuacji wyłączonych z polisy – aby dowiedzieć się, co dokładnie obejmuje dana polisa oraz co z niej wyłączono, trzeba skontaktować się z agentem danego TU lub zapoznać się z OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może żądać od sprawcy zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu? Tak! Zdarza się, że dopiero po pewnym czasie okazuje się, iż sprawca poczynił szkody będąc pod wpływem alkoholu lub leków, zrobił to celowo, ukradł dany pojazd i wyrządził nim szkodę albo zbiegł z miejsca wypadku. Gdy zajdzie jednak z w/w sytuacji, TU może zażądać od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania osobie pokrzywdzonej. W przeciwieństwie do ubezpieczenia NNW pakiet OC jest obowiązkowy dla każdego auta.